SPSS

Herkes uzman olduğu işi yapsın

 

Veri Girişi

Rapor Yazma

Anket Analizi

Ödev Hazırlama

Spss Analizi

Biyoistatistik

İstatistik Neden Önemli?

İstatistik

"İstatistik bilimin alfabesidir".

Karl Pearson

 

 

 

" Bir Analizin Yapılabiliyor Olması, Hatta Daha Önceden Yapılmış Olması Doğruluğunun İspatı Değildir."

John Wilder Tukey

 

Bireysel ve Kurumsal Çözümler

Analizleri doğru testler ile yapılması kadar, detaylı olarak yorumlanması ve anlaşılabilir düzeyde tablolaştırılması çalışmaların özgünlüğü bakımından önemlidir.

 

SPSS analiz destek hizmetleri 

 

İstatistiksel Analiz

Çalışmalarınızda öncelikle Excel veya SPSS ortamında bulunan veri setiniz incelenerek analize uygun hale getirilmektedir. Tanımlayıcı istatistikler ve hipotezlerinize uygun istatistiksel testler yapılmaktadır. Yapılan istatistikler tablo, grafik, sonuçların yorumları ve analizlerde kullanılan istatistiksel yöntemler ile birlikte size ulaştırılır. Çalışmalarınızda gereksinim duyduğunuz istatistik desteğine ilişkin aşağıdaki konularda hizmet veriyoruz:

Bilimsel Araştırmalarda İstatistik Sonuçlarının Doğru Şekilde Analiz Edilmesi Ve Net Bir Şekilde Bulgulanması Çalışmanın Kalitesini Arttırmaktadır.  İstatistikçinin Temel Misyonu Doğru Veri Üreterek Literatüre Olabildiğince Doğru Veri Eklemektir. 

© 2014 by Deniz. 

Bilimsel araştırmalarda istatistik bölümlerinin hazırlanması için destek verilmektedir. Temel olarak hizmetimiz çalışmanızda amaç ve hipotezleriniz doğrultusunda veri  analizlerinizi gerçekleştirip,  tablo ve yorumlar ile sonuçları en anlaşılabilecek düzeyde sunmaktır. Bu süreçte bilimsel yöntemleri ile verileriniz çözümlenip çalışmalarınızın tamamlanmaktadır. Herhangi bir düzenleme ve düzeltme konusunda ise en hızlı şekilde size dönüş yapılmaktadır.

 

Çalışmalarınız bizzat uzman istatistikçiler tarafından yapılıp, başka kişilere taşere edilmemektedir. Yani çalışmanız ile ilgili olan sorularınızı ve isteklerinizi bizzat çalışmayı yürüten analist ile görüşebilirsiniz. Çalışmalarımız sonunda sizin memnuniyetiniz bizim için önemlidir. Akademik çalışmalarda bulgular (istatistik ve analiz kısmı) oldukça önemlidir. Çalışmanızın sonuçlarının en doğru ve en açıklanabilir düzeyde sunumu çalışmanızın kalitesini artırırken, araştırmacının bu süreçleri kolay atlatmasını sağlamaktadır. Biz www.acilistatistik.com olarak bu süreçlerde size sonuna kadar destek olmayı taahhüt ediyoruz.