top of page

Anket Hizmetleri

 

Anket, sistematik veri toplama yöntemlerinden biridir. En popüler veri toplama yöntemi olması basit ve kolay uygulanabilen bir yöntem olduğu kanısı uyandırmaktadır.Oysa bilimsel nitelikli anket hazırlanması uzmanlık gerektiren bir alandır.

 

Geçerlilik Güvenilirlik?

Oluşturulacak anketin ilk olarak hangi konu üzerinde yoğunlaşması gerektiği belirlendikten sonra işlenecek konunun detaylarını belirtecek sorular seçilmelidir. Araştırmayı detaylandıracak demografik sorularla birlikte kapalı uçlu sorular sorulur. Likert ölçekli dediğimiz dereceli cevaplar ile veriler toplanmaktadır. Hiç Katılmıyorum, Katılmıyorum, Kararsızım, Katılıyorum, Kesinlikle Katılıyorum şeklinde ya da Çok Kötü, Kötü, Orta, İyi ve Çok İyi gibi 1 ile 5 arasında puanlama yapılabilecek cevap seçenekleri ile anket hazırlanır.

  • Çalışan Memnuniyeti

  • Müşteri Memnuniyeti

  • Pazar Araştırması

  • Ürün Kalite-Kontrol

  • Siyasi Araştırmalar

  • Tıbbi Araştırmalar

 

Sosyo-kültürel, ekonomik ve bilimsel araştırmalara uygun anketleriniz özenle “mantık” ve “güven” çerçevesinde hazırlanır.

Anket Uygulama

Anketler üzerinde araştırma yapılacak konuya göre hazırlandıktan sonra konuya ilişkin, konuyla birebir ilişkili bir örneklem üzerinde uygulanmalıdır. Her sektörün müşteri portföyü ve çalışma koşulları farklıdır. Analizi yapılması istenen sektöre göre, alana göre, bazı demografik farklılıklara göre örneklem seçimini geniş kitlelerden seçemezsiniz. Bu yüzden anketin uygulanacağı kişilerin, anket sorularına daha hakim olması, daha kolay anlaması ve konuya ilişkin bilgileri doğrultusunda yanıt vermeleri istenir. Uygulama kısmında örneklemin seçimi anketin güvenilirliğine uygun sonuçlar alınmasını sağlar. Araştırmaya katılanlara sorular teker teker soru-cevap şeklinde uygulanır ve düşüncelerinden emin olunarak anket sonuçlanır.

bottom of page