top of page

İstatistiksel danışmanlık hizmeti

İstatistiksel danışmanlık hizmeti araştırmacılara ve firmalara verilmektedir. Bu süreç veri toplama, veri girişi, istatistiksel veri analizi, yorumlama ve raporlama kısımlarından oluşmaktadır. Veri toplama ve veri girişi süreçleri araştırmacı tarafından da yürütülebilir. Uzmanlık gerektiren konu ise tabloların uygun şekilde verilmesi ve yorumlanmasıdır. Spss danışmanlığı veya istatistik danışmanlığı konusunda genelde yaşanan sorunlar bilimsel olmayan sonuçların yanlış şekilde verilmesi şeklinde olmaktadır.

İstatistik danışmanlık olarak acilistitatistik.com olarak yılların getirdiği tecrübe ve uzman çalışan ekibi ile çalışmalarınızı bizzat yakından takip eder. Diğer atölye araştırma şirketleri ve istatistiksel şirketlerinin aksine çalışmalarınızı başka birim veya kişilere taşere etmez. Tıbbi istatistikler, Spss tez analizleri, istatistiksel danışmanlık, Spss istatistik, power analizi, İstatistiksel veri analizi, istatistik ödev yaptırma konusunda destek verir. Güçlü iletişimi ile her zaman destek verilir.  Diğer atölye araştırma şirketleri ve istatistiksel şirketlerinden farklı olarak çalışmalarınız ile ilgili öncesinde yapılacak analizlere yönelik bilgiler sizinle paylaşılır.  

SPSS İstaitistik Atölyesi

Spss istatistik için son yıllarda oldukça sıkça kullanılan bir programdır. Fakat analizlerin herhangi bir program dahilinde de yapılması sonuçları etkilemez. Zaten herhangi bir programda yapılan istatistiksel analiz doğru yöntemler ile uygulandığında aynı sonucu verir. Fakat istatistiksel veri analizinde elde edilen program çıktısı direk olarak kullanılamaz.

Tıbbi istatistik hizmetleri

Tıpta uzmanlık çalışmaları için istatistik desteği verilmektedir. Çalışmalarınızda veri hijyeni tamamlandıktan sonra uygun analiz yöntemleri belirlenmektedir. Sonrasında ise analizler tablo yorum ve grafik şeklinde hazırlanır. Genel olarak kullanılan tıbbi istatistikler sağ kalım, ROC, Lojistik Regresyon ve parametrik yöntemler sıkça kullanılan yöntemlerdir. Ayrıca örneklemi bilinmeyen çalışmalarda öncesinde güç analizi (power analizi) yapılarak örneklem sayısı belirlenmelidir. Güç analizi özellikle etik kurul başvurularında ve makaleler için oldukça önemlidir. Sağlık istatistikleri ve tıbbi istatistik gibi isimlendirilen analizler Biyoistatistik analizler altında geçmekle birlikte genel olarak istatistiksel veri analizinden farklı değildir.

Güç Analizi (Power Analizi)

Bir çalışma öncesi üzerinde çalışılacak grubun örneklem düzeyini hesaplayan analizlerdir. Bu düzey yapılması olası test düzeyine, elde edilmiş olan ölçümün bir standart değerine ve referans bir çalışmaya göre hesaplanabilir. Güç düzeyinin yanında hesaplanan etki büyüklüğü düzeyi de önemlidir. Güç sonrası hesaplanan örneklem düzeyi en az dahil edilmesi gereken sayı olarak bilinir. Bu sayı altında kalan çalışmalar istatistiksel veri analizi bakımından geçersiz ve yetersiz sayılabilir.

Spss danışmanlık

Anket analizleri

Anket konusu son yıllarda bir çok bilimsel çalışmada kullanılan bir veri toplama yöntemidir. Çok yaygın olarak kullanılmasına karşın birçok yanlış şekilde analizler gerçekleşir. Spss danışmanlık hizmetlerinde anket konusunda etkin bir hizmet için anket formunun istatistik uzmanı ile birlikte ve örneklem hesabı yapılarak uygulanması önemlidir. Atölye araştırma şirketleri ve istatistiksel şirketleri genel olarak bu konuları göz ardı eder. Evrene uygun olmayan bir örneklem sayısı ile başlanan tüm analiz en sonunda tekrar edilmek zorundadır. Power analizi veya örnekleme yöntemi kullanılmamış ise analiz sonuçlarının hiçbir anlamı yoktur.

Bunun dışında Likert ölçeklerin kullanımları, güvenilirlik ve geçerlilik düzeyleri belirlenmelidir. Ölçeğin puan hesaplama yöntemine uygun davranılmalıdır. Spss tez analizleri, istatistiksel danışmanlık, Spss istatistik, anket analizi konusunda kullanılan ölçeklerin açıklanması ve anlaşılması önemlidir. Bu tip analizlerde Faktör analizi, güvenilirlik analizi, t testi, Anova testi, korelasyon, regresyon gibi analizler sıklıkla kullanılır. Ölçek geliştirme süreçlerinde ise doğrulayıcı faktör analizi uygulanmalıdır.

Spss danışmanlık hizmeti bugün birçok alandan talep görmektedir. Tıp, spor bilimleri, sosyal bilimler, ziraat ve fen bilimleri bunlara örnek verilmektedir. Ayrıca birçok tüzel kişilik Tıbbi istatistikler, Spss tez analizleri, istatistiksel danışmanlık, Spss istatistik konusunda destek talep etmektedir.

bottom of page