top of page
  • acilistatistik

Türk Bankalarına ait Karlılık göstergelerinin incelenmesi 2016-2020

Finansal sistemin en önemli amacı, birikim sahiplerinin gelir fazlalarını, belirli bir bedel karşılığında, fon açığı olan ekonomik birimlere aktarmaktır. Bir ülkede finansal pazarlar iyi çalışıyorsa, o pazarda karlılık artacak, dolayısıyla fon fazlası olan birimlerden fon açığı olan birimlere akan fonlar da yükselecektir. Bu sayede, finansal pazar içerisinde hizmet veren finansal aracı kuruluşların verimlilikleri artacak ve tüketiciler daha kaliteli hizmet alabileceklerdir. Özellikle bankacılık sektörü, toplanan mevduatların verimli yatırımlara dönüştürülmesi görevi ile ülke ekonomilerinde de çok önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma, Türkiyede bankacılık sektörünün, Ocak 2003 Mayıs 2010 yılları arasında karlılığını etkileyen faktörlerin neler olduğunu saptamayı amaçlamaktadır. Türkiyede ve dünyada, bankaların karlılığına ilişkin literatür oldukça geniş olmakla birlikte, bu çalışmanın kapsadığı dönem ve verilerin frekansı itibarı ile güncel literatüre katkıda bulunabileceği düşünülmektedir. Ayrıca bu araştırmaya dair önemli sayılabilecek özelliklerden biri de çalışmanın uygulama kısmında yer alan bankaların karlılığına ilişkin açıklayıcı değişkenlerin, daha önce incelenen çalışmaların hiç birinde bir arada aynı modelde yer almamış olmasıdır. Banka karlılıklarını inceleyen çalışmalara bakıldığında, kurulan modellerde yer alan değişkenlerin üç farklı şekilde incelendiği görülmektedir. Bankaların karlılık göstergeleri yalnızca makroekonomik değişkenler ile, yalnızca bankalara özgü içsel değişkenler ile veya hem makroekonomik değişkenler hem de bankalara özgü içsel değişkenlerin birlikte yer aldığı modeller ile tahmin edilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmada mevduat bankalarının aktif karlılıkları ve net faiz marjları; bankaların kredi riskleri, yönetimsel etkinlikleri, likidite riskidir.

2016-2020 verileri
.xlsx
XLSX dosyasını indir • 21KB

27 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

SPSS

コメント


bottom of page